ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

27.12.2016

м. Київ

№ 252

 

 

Про внесення змін до Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження зі статистики автомобільного транспорту

 

 

 

 

Відповідно до статей 13, 14 Закону України "Про державну статистику" та підпункту 4 пункту 4, пункту 9 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481, з метою впровадження міжнародних стандартів у національну статистичну практику

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Унести до Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження зі статистики автомобільного транспорту, затверджених наказом Державної служби статистики України від 27 липня  2016 року № 131 (далі – Методологічні положення), такі зміни:

1) у розділі ІІІ Методологічних положень:

абзац четвертий пункту 2 підрозділу 2 виключити. У зв'язку з цим абзаци п'ятий – сьомий вважати абзацами четвертим – шостим;

пункт 7 підрозділу 2 викласти в такій редакції:

"Форма державного статистичного спостереження № 51-пас (2 рази на рік) передбачена для фізичних осіб-підприємців, які виконують пасажирські автоперевезення на маршруті, і включає показники щодо кількості перевезених пасажирів за днями тижня та видами сполучення, кількості місць для сидіння пасажирів.";

2) в абзаці четвертому пункту 1 розділу V Методологічних положень після слів "малої кількості одиниць" знаки, цифру, слова "(3 та менше)" замінити знаками, словом, цифрою   "(менше 3)";

3) у графі "Ознака критеріїв формування" пункту 1 додатка 1 до Методологічних положень букви, знаки, цифри "S.11 S.12 S.13" замінити буквами, знаками, цифрами "S.11, S.12, S.13, S.15".

 

2. Департаменту статистики послуг (Кармазіна О. О.) здійснювати організаційно-методологічне керівництво щодо застосування на практиці змін до Методологічних положень, унесених цим наказом.

 

3. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення Методологічних положень з урахуванням змін, унесених цим наказом, на офіційному веб-сайті Держстату.

 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Іщенка А. В.

 

 

 

Головa

І. Є. Вернер