ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

28.12.2016

м. Київ

№ 253

 

 

Про затвердження Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження про ціни на природний газ, який постачається кінцевим споживачам

 

 

 

 

Відповідно до статей 4, 13, 14 Закону України "Про державну статистику" та підпункту 4 пункту 4, пункту 9 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481, на виконання плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їх державами-членами, з іншої сторони, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 847-р, та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Держстату Методологічні положення з організації державного статистичного спостереження про ціни на природний газ, який постачається кінцевим споживачам (далі − Методологічні положення), що додаються.

 

2. Департаменту статистики торгівлі (Фризоренко А. О.) здійснювати організаційно-методологічне керівництво щодо застосування на практиці Методологічних положень, затверджених цим наказом.

 

 

3. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення Методологічних положень, затверджених цим наказом, на офіційному веб-сайті Держстату.

 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Іщенка А. В.

 

 

 

Головa

І. Є. Вернер