ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

30.12.2016

м. Київ

№ 263

 

 

Про затвердження Методики розрахунку базового індексу споживчих цін

 

 

 

 

Відповідно до статей 13, 14 Закону України "Про державну статистику", підпункту 4 пункту 4, пункту 9 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481, та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Держстату Методику розрахунку базового індексу споживчих цін (далі – Методика), що додається.

 

2. Департаменту статистики цін (Калабуха О. С.) здійснювати організаційно-методологічне керівництво щодо застосування на практиці Методики, затвердженої цим наказом.

 

3. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення Методики, затвердженої цим наказом, на офіційному веб-сайті Держстату.

 

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держкомстату від 23 грудня 2011 року № 386 "Про затвердження Методики розрахунку базового індексу споживчих цін".

 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Жук І. М.

 

 

 

Головa

І. Є. Вернер