ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

30.12.2016

м. Київ

№ 264

 

 

Про затвердження змін до  Методологічних положень щодо організації державних статистичних спостережень зі статистики оборонно-промислового комплексу

 

 

 

 

Відповідно до статей 13, 14 Закону України "Про державну статистику", підпункту 4 пункту 4 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481, та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Держстату Зміни до Методологічних положень щодо організації державних статистичних спостережень зі статистики оборонно-промислового комплексу, затверджених наказом Держстату від 25 грудня 2013 року № 415 "Про затвердження Методологічних положень щодо організації державних статистичних спостережень зі статистики оборонно-промислового комплексу" (далі – Зміни до Методологічних  положень), що додаються, та ввести їх у дію з 01 січня 2017 року.

 

2. Департаменту статистики виробництва (Петренко І. С.) здійснювати організаційно-методологічне керівництво щодо застосування на практиці Змін до Методологічних положень, затверджених цим наказом.

 

3. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення Змін до Методологічних положень, затверджених цим наказом, на офіційному веб-сайті Держстату.

 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Жук І. М.

 

 

 

Головa

І. Є. Вернер