ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

13.01.2016

м. Київ

4

 

 

Про внесення змін до Методологічних положень державного статистичного спостереження "Кількісний та якісний склад державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування", затверджених наказом Державної служби статистики України від 12 листопада 2014 року № 335

 

 

 

 

Відповідно до статей 12, 14 Закону України "Про державну статистику" та пункту 4 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481, та з метою забезпечення доступності, гласності та відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Унести до Методологічних положень державного статистичного спостереження "Кількісний та якісний склад державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування", затверджених наказом Державної служби статистики України від 12 листопада 2014 року № 335 "Про затвердження Методологічних положень державного статистичного спостереження "Кількісний та якісний склад державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування", (далі – Методологічні положення), такі зміни:

1.1. У переліку скорочень слова і знаки "КОПФГ – Класифікація організаційно-правових форм господарювання" замінити словами і знаками "СКОФ – Статистичний класифікатор організаційних форм суб’єктів економіки".

1.2. В абзаці третьому пункту 2.1 розділу ІІ слово "КОПФГ" замінити словом "СКОФ".

1.3. В абзацах п'ятнадцятому, шістнадцятому і сімнадцятому пункту 2.2  розділу ІІ слова "усіх штатних працівників і" виключити.

1.4. В абзаці дев'ятнадцятому пункту 2.2  розділу ІІ слова "всього персоналу й окремо" виключити.

1.5. В абзаці двадцять другому пункту 2.2 розділу ІІ букви, знаки і цифру "і № П-2" виключити.

 

2. Департаменту статистики праці (Сеник І. В.) здійснювати організаційне керівництво щодо застосування на практиці змін до Методологічних положень, затверджених цим наказом.

 

3. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення змін до Методологічних положень, затверджених цим наказом, на офіційному веб-сайті Держстату.

 

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

В. о. Голови

І. М. Жук