ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

25.03.2016

м. Київ

№ 45

 

 

Про затвердження Методологічних положень з розрахунку індексу обороту продукції промисловості

 

 

 

 

Відповідно до статті 13 Закону України "Про державну статистику", підпункту 4 пункту 4 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481, та з метою запезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Держстату Методологічні положення з розрахунку індексу обороту продукції промисловості (далі – Методологічні  положення), що додаються, та ввести їх у дію з 01 лютого 2017 року.

 

2. Департаменту статистики виробництва (Петренко І. С.) здійснювати організаційно-методологічне керівництво щодо застосування на практиці Методологічних положень, затверджених пунктом 1 цього наказу.

 

3. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення Методологічних положень, затверджених пунктом 1 цього наказу, на офіційному веб-сайті Держстату.

 

4. Визнати таким, що втратив чинність, з 01 лютого 2017 року наказ Державного комітету статистики України від 27 липня 2007 року № 277 "Про затвердження Методологічних положень з розрахунку індексу обороту продукції промисловості" (зі змінами).

 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

В. о. Голови

І. М. Жук