ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

04.04.2016

м. Київ

№ 53

 

 

Про затвердження Методики розрахунку обороту роздрібної торгівлі з урахуванням діяльності фізичних осіб-підприємців

 

 

 

 

Відповідно до статті 13 Закону України "Про державну статистику", пункту 4 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481, та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити схвалену Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Держстату Методику розрахунку обороту роздрібної торгівлі з урахуванням діяльності фізичних осіб-підприємців (далі − Методика), що додається, та ввести її в дію з 01 січня 2017 року.

 

2. Департаменту статистики торгівлі (Фризоренко А. О.) здійснювати організаційно-методологічне керівництво щодо застосування на практиці Методики, затвердженої цим наказом.

 

3. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення Методики, затвердженої цим наказом, на офіційному веб-сайті Держстату.

 

4. Визнати таким, що втратив чинність, з 01 січня 2017 року наказ Держкомстату від 14 січня 2005 року № 15 "Про затвердження Методики визначення обсягів продажу споживчих товарів населенню за усіма каналами реалізації та обороту роздрібної торгівлі" (зі змінами).

 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

В. о. Голови

І. М. Жук