ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

25.05.2016

м. Київ

№ 79

 

 

Про внесення змін до Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження зі статистики міського електротранспорту

 

 

 

 

Відповідно до статей 13, 14 Закону України "Про державну статистику" та підпункту 4 пункту 4, пункту 9 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481, з метою впровадження міжнародних стандартів у національну статистичну практику

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Унести схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Держстату зміни до Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження зі статистики міського електротранспорту, затверджених наказом Державної служби статистики України від 02 грудня 2013 року № 372 (у редакції наказу Державної  служби статистики України від 10 лютого 2015 року № 41 "Про внесення змін до Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження зі статистики міського електротранспорту"), (далі – Методологічні положення): 

1) абзац третій розділу І Методологічних положень викласти у такій редакції:

"До системи показників статистики міського електротранспорту включено показники щодо інвентарної кількості пасажирського рухомого складу за часом експлуатації, кількості станцій метрополітену, довжини колій (ліній), кількості перевезених (платно та безплатно) пасажирів (у тому числі в обласних центрах).";

2) абзаци перший та другий підрозділу 1 розділу ІІІ Методологічних положень викласти у такій редакції:

"Метою проведення державного статистичного спостереження щодо діяльності підприємств міського електротранспорту є отримання статистичної інформації про кількість перевезених (платно та безплатно) пасажирів міським електротранспортом, інфраструктуру та наявний парк вагонів (машин) міського електротранспорту.

Результатом проведення державного статистичного спостереження щодо діяльності підприємств міського електротранспорту є первинна й узагальнена інформація, яку використовують для відстеження кількості перевезених (платно та безплатно) пасажирів; стану колій (ліній) міського електротранспорту; наявного парку вагонів (машин) міського електротранспорту за часом знаходження в експлуатації."; 

3) абзац сьомий підпункту 2.1 підрозділу 2 розділу ІІІ Методологічних положень виключити;

4) абзац одинадцятий підпункту 2.1 підрозділу 2 розділу ІІІ Методологічних положень викласти у такій редакції:

"Форма державного статистичного спостереження № 2-етр (місячна) включає показники щодо кількості перевезених (платно та безплатно) пасажирів міським електротранспортом (у тому числі в обласних центрах), кількості станцій метрополітену, довжини колій (ліній), інвентарної кількості пасажирського рухомого складу за часом експлуатації.".

 

2. Департаменту статистики послуг (Кармазіна О. О.) здійснювати організаційно-методологічне керівництво щодо застосування на практиці змін до Методологічних положень, унесених цим наказом.

 

3. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення Методологічних положень з урахуванням змін, унесених цим наказом, на офіційному веб-сайті Держстату.

 

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

 

В. о. Голови

І. М. Жук