ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

03.01.2017

м. Київ

№ 1

 

 

Про внесення змін до Методологічних положень з організації державних статистичних спостережень щодо зареєстрованих громадських об’єднань, професійних спілок, політичних партій та благодійних організацій та діяльності громадських організацій

 

 

 

 

Відповідно до підпункту 4 пункту 4, 9 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України       від 23 вересня 2014 року № 481, та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Унести зміни, схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Держстату до Методологічних положень з організації державних статистичних спостережень щодо зареєстрованих громадських об’єднань, професійних спілок, політичних партій та благодійних організацій та діяльності громадських організацій (далі – Зміни до Методологічних положень), затверджених наказом Державної служби статистики України від 30 жовтня 2013 року № 332 (зі змінами), виклавши їх у новій редакції, що додаються.

 

2. Департаменту статистики послуг (Кармазіна О. О.) здійснювати методологічне та організаційне керівництво щодо впровадження та застосування у статистичній діяльності Змін до Методологічних положень, затверджених цим наказом.

 

3. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення Змін до Методологічних положень, затверджених цим наказом, на офіційному веб-сайті Держстату.

 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Іщенка А. В.

 

 

 

Головa

І. Є. Вернер