ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

12.06.2017

м. Київ

132

 

 

Про затвердження Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо основних показників реалізації дозволів на будівництво

 

 

 

 

Відповідно до статей 13, 14 Закону України "Про державну статистику" та підпункту 4 пункту 4, пункту 9 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481, з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Держстату Методологічні положення з організації державного статистичного спостереження щодо основних показників реалізації дозволів на будівництво (далі – Методологічні положення), що додаються.

 

2. Департаменту статистики виробництва (Петренко І. С.) здійснювати організаційно-методологічне керівництво щодо впровадження та застосування у статистичній діяльності Методологічних положень, затверджених цим наказом.                                           

 

3. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення Методологічних положень, затверджених цим наказом, на офіційному веб-сайті Держстату.

 

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету статистики України від 20 грудня 2011 року № 355 "Про затвердження Методологічних положень щодо організації державного статистичного спостереження зі статистики дозволів на будівництво".

 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Жук І. М.

 

 

Голова

І. Є. Вернер