ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

27.01.2017

м. Київ

№ 22

 

 

Про затвердження Методологічних положень щодо класифікації та аналізу робочої сили й окремих форм трудової діяльності

 

 

Відповідно до статей 12, 13, 14 Закону України "Про державну статистику" та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Держстату Методологічні положення щодо класифікації та аналізу робочої сили й окремих форм трудової діяльності (далі – Методологічні положення), що додаються.

2. Департаменту статистики праці (Сеник І. В.) здійснювати організаційне керівництво щодо застосування на практиці Методологічних положень, затверджених цим наказом.

3. Визнати таким, що втратив чинність, з 01 квітня 2017 року наказ Державної служби статистики України від 19 січня 2011 року № 12 "Про затвердження Методологічних положень щодо класифікації та аналізу економічної активності населення".

4. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення Методологічних положень, затверджених цим наказом, на офіційному веб-сайті Держстату.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Жук І. М.

 

 

В.о. Голови

І. Є. Вернер