ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

27.10.2017

м. Київ

275

 

 

Про внесення змін до Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо основних показників економічної діяльності підприємств сфери нефінансових послуг, затверджених наказом Державної служби статистики України від 30 січня 2015 №27

 

 

 

 

Відповідно до підпункту 4 пункту 4  та пункту 9 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481, та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Унести схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Державної служби статистики України зміни до Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо основних показників економічної діяльності підприємств сфери нефінансових послуг, затверджених наказом Державної служби статистики України від 30 січня 2015 року № 27 (далі – Зміни до Методологічних положень), виклавши їх у новій редакції, що додається.

 

2. Департаменту   статистики   послуг   (Кармазіна О. О.)   здійснювати організаційно-методологічне керівництво щодо застосування на практиці Змін до Методологічних положень, затверджених цим наказом.

 

3. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення Змін до Методологічних положень, затверджених цим наказом, на офіційному веб-сайті Державної служби статистики України.

 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Держстату Іщенка А. В. 

 

 

 

Головa

І. Є. Вернер