ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

07.11.2017

м. Київ

286

 

 

Про затвердження Методики застосування вибіркового методу в державному статистичному спостереженні "Використання та запаси палива"

 

 

 

 

Відповідно до статей 13, 14 Закону України "Про державну статистику",   підпункту 4 пункту 4, пункту 9 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481,  та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

 

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити схвалену Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Держстату Методику застосування вибіркового методу в державному статистичному спостереженні "Використання та запаси палива" (далі − Методика), що додається.

 

2. Департаменту статистики торгівлі (Фризоренко А. О.):

1) здійснювати організаційно-методологічне керівництво щодо застосування на практиці Методики, затвердженої цим наказом;

2) надати департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) Методику, затверджену цим наказом, для оприлюднення на офіційному веб-сайті Держстату.

 

3. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення Методики, затвердженої цим наказом, на офіційному веб-сайті Держстату.

 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Іщенка А. В.

 

 

 

Головa

І. Є. Вернер