ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

01.02.2017

м. Київ

№ 30

 

 

Про затвердження Методики коригування показників життєвого рівня домогосподарств з метою врахування доходів і витрат найбільш забезпеченого населення

 

 

 

 

Відповідно до статей 13, 14 Закону України "Про державну статистику", підпункту 4 пункту 4, пункту 9 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481, з метою подальшого вдосконалення державного статистичного вибіркового обстеження умов життя домогосподарств і отримання повної, всебічної та об’єктивної статистичної інформації

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити схвалену Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Методику коригування показників життєвого рівня домогосподарств з метою врахування доходів і витрат найбільш забезпеченого населення (далі − Методика), що додається.

 

2. Департаменту обстежень домогосподарств (Осипова І. І.) здійснювати організаційне керівництво щодо застосування на практиці Методики, затвердженої  цим наказом.

 

3. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення Методики, затвердженої цим наказом, на офіційному веб-сайті Держстату.

 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Іщенка А. В.

 

 

 

Головa

І. Є. Вернер