ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

23.11.2017

м. Київ

300

 

 

Про внесення змін до Методики розрахунку показника структурної статистики "додана вартість за витратами виробництва", затвердженої наказом Державної служби статистики України від 19 січня 2016 року № 10

 

 

 

 

Відповідно до підпункту 4 пункту 4 та пункту 9 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481, та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Унести схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Державної служби статистики України Зміни до Методики розрахунку показника структурної статистики "додана вартість за витратами виробництва", затвердженої наказом Державної служби статистики України від 19 січня 2016 року № 10 (далі – Зміни до Методики), що додаються.

 

2. Департаменту структурної статистики та статистики фінансів підприємств (Кузнєцова М. С.):

1) здійснювати організаційно-методологічне керівництво щодо застосування на практиці Змін до Методики, затверджених цим наказом;

2) надати протягом трьох робочих днів департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) Зміни до Методики, затверджені цим наказом, для оприлюднення на офіційному веб-сайті Державної служби статистики України.

 

3. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення Змін до Методики, затверджених цим наказом, на офіційному веб-сайті Державної служби статистики України.

 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Жук І. М.

 

 

 

Головa

І. Є. Вернер