ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

01.12.2017

м. Київ

311

 

 

Про затвердження Методологічних положень щодо формування та  поширення Держстатом екологічних показників відповідно до міжнародних стандартів

 

 

 

 

Відповідно до підпункту 4 пункту 4, пункту 9 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481, та з метою забезпечення доступності, гласності та відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Державної служби статистики України Методологічні положення щодо формування та поширення Держстатом екологічних показників відповідно до міжнародних стандартів (далі – Методологічні положення), що додаються.

 

2. Департаменту статистики сільського господарства та навколишнього середовища (Прокопенко О. М.), департаменту статистики послуг          (Кармазіна О. О.), департаменту статистики торгівлі (Фризоренко А. О.) у межах повноважень:

1) здійснювати методологічне та організаційне керівництво щодо застосування на практиці Методологічних положень, затверджених цим наказом;

2) забезпечити формування та оприлюднення екологічних показників Держстату, визначених пунктами 2–7 розділу ІІ Методологічних положень, затверджених цим наказом.

 

3. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення Методологічних положень, затверджених цим наказом, на офіційному веб-сайті Держстату.

 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Іщенка А. В.

 

 

 

Головa

І. Є. Вернер