ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

29.12.2017

м. Київ

340

 

 

Про затвердження Методики розрахунку показників соціальних виключень та стану бідності за умовами життя

 

 

 

 

Відповідно до статей 4, 12, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", підпункту 4 пункту 4 та пункту 9 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 23 вересня 2014 року № 481, на виконання підпункту 6 пункту 22 Плану заходів з імплементації розділу V “Економічне та галузеве співробітництво” Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2017-2019 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 червня 2017 року № 503-р, та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити схвалену Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Методику розрахунку показників соціальних виключень та стану бідності за умовами життя (далі − Методика), що додається.

 

2. Департаменту обстежень домогосподарств (Осипова І. І.):

1) здійснювати організаційне керівництво щодо застосування на практиці Методики, затвердженої  цим наказом;

2) надати протягом трьох робочих днів департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) Методику, затверджену цим наказом, для оприлюднення на офіційному веб-сайті Держстату.

 

 3. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення Методики, затвердженої цим наказом, на офіційному веб-сайті Держстату.

 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Іщенка А. В.

 

 

 

Головa

І. Є. Вернер