ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

29.12.2017

м. Київ

348

 

 

Про затвердження Методики формування вибіркової сукупності та оцінки результатів обстеження щодо капітальних інвестицій

 

 

 

 

Відповідно до статей 13, 14 Закону України "Про державну статистику", підпункту 4 пункту 4, пункту 9 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року №481, з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити схвалену Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Держстату Методику формування вибіркової сукупності та оцінки результатів обстеження щодо капітальних інвестицій (далі – Методика), що додається.

 

2. Департаменту статистики виробництва (Петренко І. С.):

1) здійснювати організаційно-методологічне керівництво щодо застосування на практиці Методики, затвердженої цим наказом;

2) надати протягом трьох робочих днів департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) електронну версію Методики, затвердженої цим наказом, для оприлюднення на офіційному веб-сайті Державної служби статистики України;

 

3. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення на офіційному веб-сайті Державної служби статистики України електронної версії Методики, затвердженої цим наказом.

 

4. Визнати такими, що втратили чинність, наказ Держкомстату від 23 грудня 2011 року №399 "Про затвердження Методологічних положень з формування вибіркової сукупності малих підприємств для проведення обстеження капітальних інвестицій" та наказ Держстату України від 08 лютого 2013 року №36 "Про затвердження Методики формування вибіркової сукупності малих підприємств для проведення спостереження щодо капітальних інвестицій".

 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Жук І. М.

 

 

 

Головa

І. Є. Вернер