ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

29.12.2017

м. Київ

353

 

 

Про затвердження Методики розрахунку характеристик надійності оцінювання показників за результатами державного статистичного спостереження "Зміни цін (тарифів) на споживчі товари (послуги)"

 

 

 

 

Відповідно до статей 13, 14 Закону України "Про державну статистику", підпункту 4 пункту 4, пункту 9 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року №481, та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити схвалену Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Державної служби статистики України Методику розрахунку характеристик надійності оцінювання показників за результатами державного статистичного спостереження "Зміни цін (тарифів) на споживчі товари (послуги)" (далі – Методика), що додається.

 

2. Департаменту статистики цін (Калабуха О. С.):

1) здійснювати організаційно-методологічне керівництво щодо застосування у статистичній діяльності Методики, затвердженої цим наказом;

2) надати протягом трьох робочих днів департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) Методику, затверджену цим наказом, для оприлюднення на офіційному веб-сайті Державної служби статистики України.

 

3. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення Методики, затвердженої цим наказом, на офіційному веб-сайті Державної служби статистики України.

 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Жук І. М.

 

 

 

Головa

І. Є. Вернер