ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

29.12.2017

м. Київ

354

 

 

Про затвердження Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо зовнішньої торгівлі товарами

 

 

 

 

Відповідно до статей 13, 14 Закону України "Про державну статистику",  підпункту 4 пункту 4, пункту 9 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481, та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Держстату Методологічні положення з організації державного статистичного спостереження щодо зовнішньої торгівлі товарами (далі – Методологічні положення), що додаються.

 

2. Департаменту статистики торгівлі (Фризоренко А. О.):

1) здійснювати організаційно-методологічне керівництво щодо застосування на практиці Методологічних положень, затверджених цим наказом;

2) надати протягом трьох робочих днів департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) Методологічні положення, затверджені цим наказом, для оприлюднення на офіційному веб-сайті Держстату.

 

3. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення Методологічних положень, затверджених цим наказом, на офіційному веб-сайті Держстату.

 

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету статистики України від 07 грудня 2006 року № 588 "Про затвердження Методологічних положень зі статистики зовнішньої торгівлі України товарами" (зі змінами).

 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Іщенка А. В.

 

 

 

 

Головa

І. Є. Вернер