ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

29.12.2017

м. Київ

355

 

 

Про затвердження Методологічних положень щодо ідентифікації груп підприємств у Реєстрі статистичних одиниць

 

 

 

 

Відповідно до статей 12 і 14 Закону України "Про державну статистику", підпункту 10 пункту 3 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року №481, та з метою забезпечення доступності, гласності й- відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Держстату Методологічні положення щодо ідентифікації груп підприємств у Реєстрі статистичних одиниць (далі − Методологічні положення), що додаються.

 

2. Департаменту статистичної інфраструктури (Остапчук Ю. М.):

1) здійснювати методологічне та організаційне керівництво щодо застосування на практиці Методологічних положень, затверджених цим наказом;

2) надати протягом трьох робочих днів департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) Методологічні положення, затверджені цим наказом, для оприлюднення на офіційному веб-сайті Держстату.

 

3. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення Методологічних положень, затверджених цим наказом, на офіційному веб-сайті Держстату.

 

4. Головному управлінню регіональної статистики (Пацюк Н. Б.) використовувати у роботі Методологічні положення, затверджені цим наказом.

 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Іщенка А. В.

 

 

 

Головa

І. Є. Вернер