ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

29.12.2017

м. Київ

356

 

 

Про затвердження Номенклатури продукції будівництва

 

 

 

 

Відповідно до статті 13 Закону України "Про державну статистику" та підпункту 4 пункту 4, пункту 9 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року №481, з метою вдосконалення державних статистичних спостережень

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити схвалену Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Державної служби статистики України Номенклатуру продукції будівництва (далі – НПБ), що додається.

 

2. Увести в дію НПБ, затверджену цим наказом, з 01 липня 2018 року для проведення державних статистичних спостережень щодо будівництва.

 

3. Департаменту статистики виробництва (Петренко І. С.):

1) направити до 01 липня 2018 року електронну версію НПБ, затверджену цим наказом, головним управлінням статистики в областях та м. Києві;

2) здійснювати методологічне й організаційне керівництво щодо використання НПБ, затвердженої цим наказом, при проведенні державних статистичних спостережень щодо будівництва;

3) надати протягом трьох робочих днів департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) електронну версію НПБ, затверджену цим наказом, для оприлюднення на офіційному веб-сайті Державної служби статистики України.

 

4. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення на офіційному веб-сайті Державної служби статистики України електронної версії НПБ, затвердженої цим наказом.

 

5. Визнати таким, що втратив чинність, з 01 липня 2018 року наказ Державного комітету статистики України від 30 серпня 2002 року №321 "Про затвердження Номенклатури продукції будівництва".

 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Жук І. М.

 

 

 

Головa

І. Є. Вернер