ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

29.12.2017

м. Київ

362

 

 

Про затвердження Змін до Методики розрахунку показників демографії підприємств, затвердженої наказом Державної служби статистики України від 07 серпня 2014 року №228

 

 

 

 

Відповідно до статей 12 і 14 Закону України "Про державну статистику", підпункту 4 пункту 4, пункту 9 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня          2014 року № 481, та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Зміни схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Державної служби статистики України до Методики розрахунку показників демографії підприємств, затвердженої наказом Державної служби статистики України від 07 серпня 2014 року № 228 (далі − Зміни до Методики), що додаються.

 

2. Департаменту статистичної інфраструктури (Остапчук Ю. М.):

1) здійснювати методологічне та організаційне керівництво щодо застосування на практиці Змін до Методики, затверджених цим наказом;

2) надати протягом трьох робочих днів департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) Зміни до Методики, затверджені цим наказом, для оприлюднення на офіційному веб-сайті Державної служби статистики України.

 

3. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення Змін до Методики, затверджених цим наказом, на офіційному веб-сайті Державної служби статистики України.

 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Іщенка А. В.

 

 

 

Головa

І. Є. Вернер