ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

13.01.2017

м. Київ

№ 9

 

 

Про внесення змін до Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження з охорони атмосферного повітря

 

 

 

 

Відповідно до статей 13, 14 Закону України "Про державну статистику" та підпункту 4 пункту 4, пункту 9 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481, та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Унести зміни до підрозділу 1 розділу IV Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження з охорони атмосферного повітря, затверджених наказом Державної служби статистики України від 23 березня 2016 року № 44  (далі – Методологічні  положення), такі зміни:

 

1) абзаци чотири-сім пункту 3 виключити;

 

2) пункт 5 викласти у такій редакції:

 

"5. Отримана сукупність одиниць узгоджується із сукупністю одиниць  державного статистичного спостереження з охорони атмосферного повітря за формою № 2-ТП (повітря) (річна), які звітували за попередній рік, на предмет відповідності одиниць критеріям, зазначеним у пункті 3 цього підрозділу.".

 

2. Департаменту статистики сільського господарства та навколишнього середовища (Прокопенко О. М.) здійснювати методологічне та організаційне керівництво щодо застосування у статистичній діяльності Методологічних положень зі змінами, затвердженими пунктом 1 цього наказу.

3. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення Методологічних положень зі змінами, затвердженими пунктом 1 цього наказу, на офіційному веб-сайті Держстату.

 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Іщенка А. В.

 

 

 

Головa

І. Є. Вернер