ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

06.07.2018

м. Київ

№ 128

 

 

Про затвердження Методологічних положень обстеження робочої сили

 

 

 

 

Відповідно до статті 14 Закону України "Про державну статистику" та з метою проведення обстеження робочої сили

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити та ввести в дію з 01 січня 2019 року схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Держстату Методологічні положення обстеження робочої сили (далі – Методологічні положення), що додаються.

 

2. Департаменту статистики праці (Сеник І. В.):

 

1) здійснювати керівництво щодо застосування на практиці Методологічних положень, затверджених цим наказом;

2) надати протягом трьох робочих днів департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) в електронному форматі Методологічні положення, затверджені цим наказом, для оприлюднення на офіційному веб-сайті Держстату.

 

3. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення Методологічних положень, затверджених цим наказом, на офіційному веб-сайті Держстату протягом трьох робочих днів після отримання їх електронної версії.

 

4. Визнати таким, що втратив чинність, з 01 січня 2019 року наказ Державної служби статистики України від 19 січня 2016 року № 9 "Про затвердження Методологічних положень вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності".

 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Жук І. М.

 

 

 

Головa

І. Є. Вернер