ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

17.09.2018

м. Київ

№ 187

 

 

Про затвердження  Методологічних положень розрахунку валового внутрішнього продукту

 

 

 

 

 Відповідно до статей 13, 14 Закону України "Про державну статистику", підпункту 4 пункту 4, пункту 9 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481, та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

 

1. Затвердити схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Державної служби статистики України Методологічні положення розрахунку валового внутрішнього продукту (далі – Методологічні положення), що додаються.

 

2. Департаменту національних рахунків та макроекономічної статистики (Нікітіна І. М.):

1) здійснювати методологічне та організаційне керівництво щодо застосування на практиці Методологічних положень, затверджених цим наказом;

2) надати протягом трьох робочих днів департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) цей наказ в електронному форматі для оприлюднення на офіційному веб-сайті Держстату.

 

3. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Держстату протягом трьох робочих днів після отримання його електронної версії.

 

4. Визнати такими, що втратили чинність, накази Державного комітету статистики України:

від 16 лютого 2004 року №113 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку валового внутрішнього продукту у постійних цінах";

від 08 листопада 2004 року №610 "Про затвердження Методики розрахунку валового внутрішнього продукту виробничим методом і за доходами";

від 14 січня 2005 року №13 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо квартальних розрахунків валового внутрішнього продукту виробничим методом";

від 21 листопада 2005 року №319 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо квартальних розрахунків валового внутрішнього продукту за доходами";

від 01 грудня 2006 року №580 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо квартальних розрахунків валового внутрішнього продукту за категоріями кінцевого використання";

від 01 грудня 2006 року № 581 "Про затвердження Методологічних положень щодо річного розрахунку валового внутрішнього продукту за категоріями кінцевого використання".

 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Жук І. М.

 

 

 

Головa

І. Є. Вернер

© Держстат України, 1998-2018
Дата останньої модифікації:
19.09.2018

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше