ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

01.11.2018

м. Київ

№ 236

 

 

Про затвердження  Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження "Таблиця "витрати-випуск"

 

 

 

 

Відповідно до статей 13, 14 Закону України "Про державну статистику", підпункту 4 пункту 4, пункту 9 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року №481, та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

 

 НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Державної служби статистики України Методологічні положення з організації державного статистичного спостереження Таблиця "витрати-випуск" (далі – Методологічні положення), що додаються.

 

2. Департаменту  національних  рахунків  та  макроекономічної статистики (Нікітіна І. М.):

1) здійснювати методологічне та організаційне керівництво щодо застосування на практиці Методологічних положень, затверджених цим наказом;

2) надати протягом трьох робочих днів департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) цей наказ в електронному форматі для оприлюднення на офіційному веб-сайті Держстату.

 

3. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Держстату протягом трьох робочих днів після отримання його електронної версії.

 

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету статистики України від 31 липня 1998 року №267 "Про затвердження Методики складання міжгалузевого балансу в основних цінах".

 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Жук І. М.

 

 

 

Головa

І. Є. Вернер

© Держстат України, 1998-2018
Дата останньої модифікації:
02.11.2018

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше