ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

21.12.2018

м. Київ

№ 284

 

 

Про затвердження  Методологічних положень розрахунку валового регіонального продукту

 

 

 

 

Відповідно до статей 13, 14 Закону України "Про державну статистику", підпункту 4 пункту 4, пункту 9 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року №481, та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Державної служби статистики України Методологічні положення розрахунку валового регіонального продукту (далі – Методологічні положення), що додаються.

 

2. Департаменту  національних  рахунків  та  макроекономічної статистики (Нікітіна І. М.):

1) здійснювати організаційно-методологічне керівництво щодо застосування у статистичній діяльності Методологічних положень, затверджених цим наказом;

2) надати протягом трьох робочих днів департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) в електронному форматі Методологічні положення, затверджені цим наказом, для оприлюднення на офіційному веб-сайті Державної служби статистики України.

 

3. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення Методологічних положень, затверджених цим наказом, на офіційному веб-сайті Державної служби статистики України протягом трьох робочих днів після отримання їх електронної версії.

 

 4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету статистики України від 04 червня 2004 року №351 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку валового регіонального продукту виробничим методом".

 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Жук І. М.

 

 

 

Головa

І. Є. Вернер

© Держстат України, 1998-2018
Дата останньої модифікації:
26.12.2018

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше