ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

28.12.2018

м. Київ

№ 291

 

 

Про внесення змін до наказу Держстату від 11 липня 2016 року №107
"Про внесення змін до Методологічних положень з підготовки стандартних звітів щодо якості результатів державних вибіркових обстежень населення (домогосподарств), затверджених наказом Держкомстату України
від 05 червня 2008 року №178"

 

 

 

 

Відповідно до статті 14 Закону України "Про державну статистику" та з метою вдосконалення проведення вибіркових обстежень населення (домогосподарств)

 

НАКАЗУЮ:

 

1. У пункті 3 наказу Держстату від 11 липня 2016 року №107 "Про внесення змін до Методологічних положень з підготовки стандартних звітів щодо якості результатів державних вибіркових обстежень населення (домогосподарств), затверджених наказом Держкомстату України від 05 червня 2008 року №178", слова "економічної активності населення" замінити словами "робочої сили".

 

2. Унести до Методологічних положень з підготовки стандартних звітів з якості державних вибіркових обстежень населення (домогосподарств), затверджених наказом Держкомстату України від 05 червня 2008 року №178 (у редакції наказу Держстату від 11 липня 2016 року №107) (далі – Методологічні положення), такі зміни:

1) у тексті Методологічних положень слова "обстеження економічної активності населення", букви "ОЕАН" замінити відповідно словами "обстеження робочої сили", буквами "OPC";

2) в абзаці сьомому підрозділу 3 розділу IV Методологічних положень слова і знаки "вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності" замінити словами "обстеження робочої сили".

 

3. Увести в дію зміни, зазначені у пунктах 1, 2 цього наказу, з 01 січня 2019 року.

 

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

Головa

І. ВЕРНЕР

 

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
18.01.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше