ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

28.12.2018

м. Київ

293

 

 

Про внесення змін до окремих методологічних документів Держстату щодо методології та організації проведення вибіркових обстежень населення (домогосподарств)

 

 

 

 

Відповідно до статті 14 Закону України "Про державну статистику" та з метою вдосконалення проведення вибіркових обстежень населення (домогосподарств)

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Унести до Методики організації контролю якості роботи фахівців з інтерв’ювання, затвердженої наказом Держкомстату України від 18 липня 2006 року № 335 (у редакції наказу Держкомстату України від 29 грудня 2008 року № 525) (далі – Методика організації контролю), такі зміни:

1) у тексті Методики організації контролю слова та знаки "обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності" замінити словами "обстеження робочої сили";

2) у додатку 11 до Методики організації контролю букви "ОЕАН" замінити буквами "ОРС".

 

2. У текстах:

Порядку здійснення контролю роботи фахівців з інтерв'ювання з питань рівня участі домогосподарств у вибіркових обстеженнях населення, затвердженого наказом Держкомстату України 28 грудня 2006 року № 635 (у редакції наказу Держкомстату України від 30 грудня 2008 року № 528);

Вказівок для фахівця з інтерв’ювання з питань організації та методології вибіркових обстежень населення (домогосподарств), які здійснюють органи державної статистики. Організація робіт фахівця з інтерв’ювання та основні принципи опитування респондентів, затверджених наказом Держстату від 18 березня 2014 року № 69:

1) слова та знаки "обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності" замінити словами "обстеження робочої сили";

2) букви "ЕАН" замінити буквами "OPC".

 

3. Унести до Методики комплексної оцінки ефективності контролю якості роботи фахівців з інтерв'ювання, які проводять вибіркові обстеження домашніх господарств, затвердженої наказом Держкомстату від 23 грудня 2011 року № 391 (далі – Методика комплексної оцінки), такі зміни:

1) у тексті Методики комплексної оцінки слова та знаки "обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності" замінити словами "обстеження робочої сили";

2) у додатках 1, 2 до Методики комплексної оцінки букви "ОЕАН" замінити буквами "ОРС".

 

4. У тексті Порядку здійснення контролю роботи фахівців з інтерв'ювання з проведення вибіркових обстежень населення (домогосподарств) з питань обстеження умов життя домогосподарств, затвердженого наказом Держкомстату України від 12 січня 2007 року № 4, слова "економічної активності населення" замінити словами "обстеження робочої сили", а букви "ЕАН" – буквами "OPC".

 

5. У текстах:

Методики побудови статистико-математичної моделі для підвищення надійності оцінок показників бідності на регіональному рівні, затвердженої наказом Держкомстату від 23 грудня 2011 року № 390;

Методики оцінювання показників бідності на основі удосконаленого плану вибірки обстеження умов життя домогосподарств та методів моделювання, затвердженої наказом Держкомстату від 23 грудня 2011 року № 375, – слова "обстеження економічної активності населення" замінити словами "обстеження робочої сили".

 

6. У текстах:

Методики розрахунку системи статистичних ваг для поширення результатів державного вибіркового обстеження умов життя домогосподарств на генеральну сукупність, затвердженої наказом Держкомстату України від 14 листопада 2006 року № 521;

Методологічних положень для оцінки показників бідності на регіональному рівні із застосуванням методів статистико-математичного моделювання, затверджених наказом Держкомстату України від 01 жовтня 2010 року № 408:

1) слова "обстеження економічної активності населення" замінити словами "обстеження робочої сили";

2) букви "ОЕАН" замінити буквами "OPC".

 

7. У текстах:

Методологічних положень щодо формування вибіркових сукупностей для проведення органами державної статистики України вибіркових обстежень населення (домогосподарств), затверджених наказом Держстату від 26 лютого 2018 року № 32;

Методики обробки результатів державного вибіркового обстеження умов життя домогосподарств, затвердженої наказом Держкомстату від 31 жовтня 2011 року № 278 (зі змінами);

Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження "Обстеження умов життя домогосподарств", затверджених наказом Держкомстату від 23 грудня 2011 року № 373 (зі змінами), – слова "економічної активності населення" в усіх відмінках замінити словами "робочої сили" у відповідних відмінках.

 

8. Увести в дію зазначені в пунктах 1–7 цього наказу зміни з 01 січня 2019 року.

 

9. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

Головa

І. Є. Вернер

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
15.01.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше