ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

01.03.2018

м. Київ

№ 39

 

 

Про затвердження Методики формування вибіркових сукупностей для проведення у 2019–2023 роках вибіркових обстежень населення (домогосподарств): умов життя домогосподарств, економічної активності населення та сільськогосподарської діяльності населення у сільській місцевості

 

 

 

 

Відповідно до статей 13, 14 Закону України "Про державну статистику", підпункту 4 пункту 4, пункту 9 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481, та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити схвалену Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Державної служби статистики України Методику формування вибіркових сукупностей для проведення у 2019–2023 роках вибіркових обстежень населення (домогосподарств): умов життя домогосподарств, економічної активності населення та сільськогосподарської діяльності населення у сільській місцевості (далі − Методика), що додається.

 

2. Департаменту обстежень домогосподарств (Осипова І. І.):

1)    здійснювати разом з департаментом статистики праці (Сеник І. В.) і департаментом статистики сільського господарства та навколишнього середовища (Прокопенко О. М.) організаційне керівництво щодо застосування на практиці Методики, затвердженої цим наказом;

2)    надати протягом п'яти робочих днів департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) електронну версію Методики, затвердженої цим наказом, для оприлюднення на офіційному веб-сайті Державної служби статистики України.

 

3. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення на офіційному веб-сайті Державної служби статистики України електронної версії Методики, затвердженої цим наказом.

 

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

Головa

І. Є. Вернер