ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

27.03.2019

м. Київ

122

 

 

Про внесення змін до Методики розрахунку індикаторів ділових очікувань згідно з вимогами розширеного Спеціального стандарту поширення даних Міжнародного валютного фонду, затвердженої наказом Державної служби статистики України від 30 грудня 2014 року № 411

 

 

   

Відповідно до статей 13, 14 Закону України "Про державну статистику", підпункту 4 пункту 4, пункту 9 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481, та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Унести до Методики розрахунку індикаторів ділових очікувань згідно з вимогами розширеного Спеціального стандарту поширення даних Міжнародного валютного фонду, затвердженої наказом Державної служби статистики України від 30 грудня 2014 року № 411 (у редакції наказу Державної служби статистики України від 07 грудня 2017 року № 319) (далі – Методика), схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Державної служби статистики України такі зміни:

1) у передмові слова та знаки "адміністративних даних Іноземного підприємства "ГФК ЮКРЕЙН" (далі – ІП "ГФК ЮКРЕЙН)" замінити словами та знаками "даних щодо очікувань споживачів, які отримуються із зовнішніх джерел,";

2) у розділі ІІ слова та знаки "ІП "ГФК ЮКРЕЙН" – Іноземне підприємство "ГФК ЮКРЕЙН" виключити;

3) підпункт 2 пункту 1 розділу ІІІ викласти в такій редакції: "2) дані щодо очікувань споживачів, отримані із зовнішніх джерел.";

4) у пункті 7 розділу V слова та знаки "адміністративних даних ІП "ГФК ЮКРЕЙН" замінити словами та знаками "даних щодо очікувань споживачів, отриманих із зовнішніх джерел,";

5) у додатку 1 до Методики слова та знаки "Адміністративні дані ІП "ГФК ЮКРЕЙН" замінити словами та знаками "Дані щодо очікувань споживачів, отримані із зовнішніх джерел".

 

2. Департаменту структурної статистики та статистики фінансів підприємств (Кузнєцова М. С.):

1) здійснювати методологічне та організаційне керівництво щодо застосування на практиці змін, зазначених у пункті 1 цього наказу;

2) надати протягом трьох робочих днів департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) цей наказ в електронному форматі для оприлюднення на офіційному веб-сайті Держстату.

 

3. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Держстату протягом трьох робочих днів після отримання його електронної версії.

 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Жук І. М.

 

 

 

Головa

І. ВЕРНЕР

 

 

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
28.03.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше