ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

28.05.2019

м. Київ

173

 

 

Про внесення змін до Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо взаєморозрахунків підприємств України з нерезидентами, затверджених наказом Державної служби статистики України від 02 жовтня 2018 року № 204

 

  

   

Відповідно до статей 13, 14 Закону України "Про державну статистику", підпункту 4 пункту 4, пункту 9 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481, та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Унести до Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо взаєморозрахунків підприємств України з нерезидентами, затверджених наказом Державної служби статистики України від 02 жовтня 2018 року № 204 (далі – Методологічні положення), схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Державної служби статистики України зміни:

1) у тексті Методологічних положень слово "піврічна" замінити словом "річна";

2) главу 2 розділу IV викласти в такій редакції:

"Актуалізація сукупності одиниць і переліку респондентів ДСС не здійснюється.".

 

2. Департаменту структурної статистики та статистики фінансів підприємств (Кузнєцова М. С.):

1) здійснювати методологічне та організаційне керівництво щодо застосування на практиці змін, зазначених у пункті 1 цього наказу;

2) надати протягом трьох робочих днів департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) цей наказ в електронному форматі для оприлюднення на офіційному веб-сайті Держстату.

 

3. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Держстату протягом трьох робочих днів після отримання його електронної версії.

 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Жук І. М.

 

 

 

Головa

І. ВЕРНЕР

 

 

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
30.05.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше