ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

28.05.2019

м. Київ

175

 

 

Про внесення змін до наказу Державної служби статистики України від 30 грудня 2014 року № 411

 

  

   

Відповідно до статей 13, 14 Закону України "Про державну статистику", підпункту 4 пункту 4, пункту 9 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481, та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Унести до наказу Державної служби статистики України від 30 грудня 2014 року № 411 "Про затвердження Методики розрахунку індикаторів ділових очікувань згідно з вимогами розширеного Спеціального стандарту поширення даних Міжнародного валютного фонду" (зі змінами) такі зміни:

1) назву наказу Державної служби статистики України від 30 грудня 2014 року №411 "Про затвердження Методики розрахунку індикаторів ділових очікувань згідно з вимогами розширеного Спеціального стандарту поширення даних Міжнародного валютного фонду" викласти в такій редакції: "Про затвердження Методики розрахунку індикаторів ділових очікувань";

2) пункт 1 викласти в такій редакції: "Затвердити схвалену Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Державної служби статистики України Методику розрахунку індикаторів ділових очікувань (далі – Методика), що додається.".

 

2. Унести до Методики розрахунку індикаторів ділових очікувань згідно з вимогами розширеного Спеціального стандарту поширення даних Міжнародного валютного фонду, затвердженої наказом Державної служби статистики України від 30 грудня 2014 року № 411 (зі змінами) (далі – Методика), такі зміни:

1) назву Методики викласти в такій редакції: "Методика розрахунку індикаторів ділових очікувань";

2) в анотації та передмові слова "Методика розрахунку індикаторів ділових очікувань згідно з вимогами розширеного Спеціального стандарту поширення даних Міжнародного валютного фонду" замінити словами "Методика розрахунку індикаторів ділових очікувань";

3) в абзаці дев’ятому розділу І слова та знаки "за результатами обстежень, проведених у січні, квітні, липні, жовтні відповідного року" виключити;

4) у підпункті 1 пункту 1 розділу ІІІ слово, цифру та знаки "№ 2К-П (квартальна)" замінити словом, цифрою та знаками "№ 2К-П (місячна)";

5) у додатку 1 до Методики слово, цифру та знаки "№ 2К-П (квартальна)" замінити словом, цифрою та знаками "№ 2К-П (місячна)".

 

3. Департаменту структурної статистики та статистики фінансів підприємств (Кузнєцова М. С.):

1) здійснювати методологічне та організаційне керівництво щодо застосування на практиці змін, зазначених у пункті 1 цього наказу;

2) надати протягом трьох робочих днів департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) цей наказ в електронному форматі для оприлюднення на офіційному веб-сайті Держстату.

 

4. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Держстату протягом трьох робочих днів після отримання його електронної версії.

 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Жук І. М.

 

 

 

Головa

І. ВЕРНЕР

 

 

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
28.05.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше