ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

31.05.2019

м. Київ

179

 

 

 Про затвердження Змін до Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо економічних показників короткотермінової статистики промисловості, затверджених наказом Державної служби статистики України від 24 грудня 2012 року № 537

 

 

 

 Відповідно до статей 13, 14 Закону України "Про державну статистику", підпункту 4 пункту 4, пункту 9 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481, та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Державної служби статистики України Зміни до Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо економічних показників короткотермінової статистики промисловості, затверджених наказом Державної служби статистики України від 24 грудня 2012 року № 537 (зі змінами) (далі – Зміни до Методологічних положень), що додаються.

 

2. Департаменту статистики виробництва (Петренко І. С.):

1) здійснювати методологічне та організаційне керівництво щодо застосування на практиці Змін до Методологічних положень, затверджених цим наказом;

2) надати протягом трьох робочих днів департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) цей наказ в електронному форматі для оприлюднення на офіційному веб-сайті Держстату.

 

3. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Держстату протягом трьох робочих днів після отримання його електронної версії.

 

4. Зміни до Методологічних положень, затверджені цим наказом, ввести у дію з 01 лютого 2020 року.

  

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Жук І. М.

 

 

 

Головa

І. ВЕРНЕР

 

 

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
03.07.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше