ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держкомстат України)

НАКАЗ

 

18.01.2019

м. Київ

№ 19

 

Про затвердження Змін до Методологічних положень зі статистики інноваційної діяльності,
затверджених наказом Державної служби статистики України від 10 січня 2013 року № 3

 

Відповідно до статей 13, 14 Закону України "Про державну статистику", підпункту 4 пункту 4, пункту 9 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481, та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Державної служби статистики України Зміни до Методологічних положень зі статистики інноваційної діяльності, затверджених наказом Державної служби статистики України від 10 січня 2013 року № 3 (у редакції наказу Державної служби статистики України від 28 грудня 2015 року № 369) (далі – Зміни до Методологічних положень), що додаються.   

 

2. Департаменту статистики послуг (Кармазіна О. О.):

 

1) здійснювати організаційно-методологічне керівництво щодо застосування на практиці Змін до Методологічних положень, затверджених цим наказом;

 

2) надати протягом трьох робочих днів департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) цей наказ в електронному форматі для оприлюднення на офіційному веб-сайті Держстату.

 

3. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Держстату протягом трьох робочих днів після отримання його електронної версії.

 

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова

І. ВЕРНЕР