ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

14.06.2019

Київ

210

 

 

Про внесення змін до Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження "Виконання державного замовлення", затверджених наказом Держстату від 19 лютого 2015 року № 59

 

 

 

Відповідно до статей 13, 14 Закону України "Про державну статистику", підпункту 4 пункту 4, пункту 9 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481, та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Унести до Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження "Виконання державного замовлення", затверджених наказом Державної служби статистики України від 19 лютого 2015 року № 59 (далі – Методологічні положення), схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Державної служби статистики України, такі зміни:

абзац третій підрозділу 2 розділу ІІІ виключити.

У зв'язку з цим абзаци четвертий – шостий вважати відповідно абзацами третім – п'ятим.

 

2. Департаменту соціальної статистики (Сеник І. В.):

1) здійснювати методологічне та організаційне керівництво щодо застосування на практиці змін, зазначених у пункті 1 цього наказу;

2) надати протягом трьох робочих днів департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) цей наказ в електронному форматі для оприлюднення на офіційному вебсайті Держстату.

 

3. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Держстату протягом трьох робочих днів після отримання його електронної версії.

 

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

Головa

І. Є. Вернер

 

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
18.06.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше