ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

20.08.2019

Київ

280

 

 

Про внесення змін до наказу Державної служби статистики України від 19 жовтня 2015 року № 298

 

 

 

Відповідно до статей 13, 14 Закону України "Про державну статистику", підпункту 4 пункту 4, пункту 9 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481 (зі змінами), та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

 

наказую:

 

1. Унести до наказу Державної служби статистики України від 19 жовтня 2015 року № 298 "Про затвердження Методологічних положень зі складання екологічного рахунку з охорони атмосферного повітря" такі зміни:

1)    назву наказу викласти в такій редакції:

        "Про затвердження Методологічних положень зі складання рахунку викидів у атмосферне повітря";

2)    пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Затвердити схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Державної служби статистики України Методологічні положення зі складання рахунку викидів у атмосферне повітря (далі ‒ Методологічні положення), що додаються".

 

2. Унести до Методологічних положень зі складання екологічного рахунку з охорони атмосферного повітря, затверджених наказом Державної служби статистики України від 19 жовтня 2015 року № 298 (далі – Методологічні положення), такі зміни:

1) назву Методологічних положень викласти у такій редакції: "Методологічні положення зі складання рахунку викидів у атмосферне повітря";

2) у тексті Методологічних положень та у додатках 1, 4 до них слова "екологічний рахунок з охорони атмосферного повітря" у всіх відмінках замінити словами "рахунок викидів у атмосферне повітря" у відповідних відмінках;

3)    абзац 5 розділу І викласти у такій редакції:

"Метою складання рахунку викидів у атмосферне повітря є формування інформації про кількість забруднюючих речовин і парникових газів, які надходять у атмосферне повітря від виробничої діяльності резидентів у межах економічної території країни, для інформаційного забезпечення екологічного та економічного аналізу та потреб користувачів.".

 

3. Департаменту статистики сільського господарства та навколишнього середовища (Прокопенко О. М.):

1) здійснювати організаційно-методологічне керівництво щодо застосування на практиці змін, затверджених цим наказом;

2) надати протягом трьох робочих днів департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) цей наказ в електронному форматі для оприлюднення на офіційному вебсайті Держстату.

 

4. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Держстату протягом трьох робочих днів після отримання його електронної версії.

 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

Головa

І. Є. Вернер

 

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
21.08.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше