ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

23.08.2019

м. Київ

№ 285

  

Про затвердження Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження за змінами цін виробників послуг

 

Відповідно до статей 13, 14 Закону України "Про державну статистику", пунктів 4 та 9 пункту 4, пункту 9 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481 (зі змінами), та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Держстату Методологічні положення щодо організації державного статистичного спостереження за змінами цін виробників послуг (далі – Методологічні положення), що додаються, та ввести їх у дію з 01 березня 2022 року.

 

2. Департаменту статистики цін (Калабуха О. С.):

1) здійснювати організаційно-методологічне керівництво щодо застосування на практиці Методологічних положень, затверджених цим наказом;

2) надати протягом трьох робочих днів департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) в електронному форматі Методологічні положення, затверджені цим наказом, для оприлюднення на офіційному вебсайті Держстату.

 

3. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Держстату протягом трьох робочих днів після отримання його електронної версії.

 

4. Визнати такими, що втратили чинність, з 01 березня 2022 року  накази Державної служби статистики України:

1) від 21 листопада 2012 року № 476 "Про затвердження Методологічних положень щодо  організації статистичного спостереження за змінами тарифів на послуги пошти та зв’язку для підприємств, установ, організацій і розрахунку індексів тарифів";

2) від 09 листопада 2012 року № 453 "Про затвердження Методологічних положень щодо організації статистичного спостереження за змінами тарифів на транспортування вантажів трубопроводами і розрахунку індексів тарифів";

3) від 06 липня 2012 року № 282 "Про затвердження Методологічних положень  щодо  організації статистичного  спостереження за  змінами  тарифів на вантажні перевезення залізничним транспортом".

 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови   Жук І. М.

 

 

 

Головa

І. ВЕРНЕР

 

 

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
29.08.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше