ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

25.10.2019

Київ

№ 350

 

 

Про внесення змін до наказу Державної служби статистики України від 10 січня 2013 року № 3

 

Відповідно до статей 13, 14 Закону України "Про державну статистику" та підпункту 4, пункту 9 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня  2014 року № 481 (зі змінами), та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Унести  до  наказу  Державної  служби  статистики  України  від 10 січня 2013 року № 3 "Про затвердження Методологічних положень зі статистики інноваційної діяльності" (зі змінами) такі зміни:

1) назву наказу Державної служби статистики України від 10 січня 2013 року № 3 "Про затвердження Методологічних положень зі статистики інноваційної діяльності" викласти в такій редакції:

"Про затвердження Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо інноваційної діяльності підприємств";

2) пункт 1 викласти в такій редакції:

"Затвердити схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Державної служби статистики України Методологічні положення з організації державного статистичного спостереження щодо інноваційної діяльності підприємств (далі − Методологічні положення), що додаються.".

 

2. Унести схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Державної служби статистики України зміни до Методологічних положень зі статистики інноваційної діяльності, затверджених наказом Державної служби статистики України від 10 січня 2013 року № 3 (зі змінами), виклавши їх у новій редакції, що додається.

 

3. Департаменту структурної статистики (Кузнєцова М. С.):

1) здійснювати організаційно-методологічне керівництво щодо впровадження та застосування на практиці Методологічних положень, затверджених цим наказом;

2) надати протягом трьох робочих днів департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) цей наказ в електронному форматі для оприлюднення на офіційному вебсайті Держстату.

 

4. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Держстату протягом трьох робочих днів після отримання його електронної версії.

 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Жук І. М.

 

 

  

Головa

І. Є. Вернер

 

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
10.12.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше