ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

03.12.2019

м. Київ

№ 385

 

 

Про затвердження Методики  розрахунку показників структурної статистики по кредитних установах

 

 

  

 

Відповідно до статей 13, 14 Закону України "Про державну статистику", підпункту 4 пункту 4, пункту 9 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481, та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити схвалену Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Державної служби статистики України Методику розрахунку показників структурної статистики по кредитних установах (далі – Методика), що додається.

 

2. Департаменту структурної статистики (Кузнєцова М. С.):

 1) здійснювати організаційно-методологічне керівництво щодо впровадження та застосування на практиці Методики, затвердженої цим наказом;

 2) надати протягом трьох робочих днів департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) цей наказ в електронному форматі для оприлюднення на офіційному вебсайті Держстату.

 

 3. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Держстату протягом трьох робочих днів після отримання його електронної версії.

 

 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Жук І. М.

 

Головa

І. ВЕРНЕР

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
11.02.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше