ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

06.02.2019

м. Київ

48

 

 

Про затвердження Методологічних положень щодо організації державного статистичного спостереження за змінами цін на ринку житла

 

 

 

 

Відповідно до статей 13, 14 Закону України "Про державну статистику", підпунктів 4 і 9 пункту 4, пункту 9 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року №481, та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити та ввести в дію з 01 березня 2019 року схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Держстату Методологічні положення щодо організації державного статистичного спостереження за змінами цін на ринку житла (далі – Методологічні положення), що додаються.

 

2. Департаменту статистики цін (Калабуха О. С.):

1) здійснювати методологічне та організаційне керівництво щодо застосування на практиці Методологічних положень, затверджених цим наказом;

2) надати протягом трьох робочих днів департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) цей наказ в електронному форматі для оприлюднення на офіційному веб-сайті Держстату.

 

3. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Держстату протягом трьох робочих днів після отримання його електронної версії.

 

4. Визнати таким, що втратив чинність, з 01 березня 2019 року наказ Державної служби статистики України від 06 січня 2015 року №2 "Про затвердження Методологічних положень щодо організації статистичного спостереження за змінами цін на первинному та вторинному ринку житла і розрахунків індексів цін".

 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Жук І. М.

 

 

 

Головa

І. ВЕРНЕР

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
07.02.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше