ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

11.02.2019

м. Київ

№ 67

 

 

Про затвердження Методологічних положень щодо організації державного статистичного спостереження за змінами цін виробників промислової продукції

 

 

 

   

Відповідно до статей 13, 14 Закону України "Про державну статистику", підпунктів 4 і 9 пункту 4, пункту 9 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481, та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Держстату Методологічні положення щодо організації державного статистичного спостереження за змінами цін виробників промислової продукції (далі – Методологічні положення), що додаються.

 

2. Департаменту статистики цін (Калабуха О. С.):

1) здійснювати методологічне та організаційне керівництво щодо застосування на практиці Методологічних положень, затверджених цим наказом;

2) надати протягом трьох робочих днів департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) цей наказ в електронному форматі для оприлюднення на офіційному веб-сайті Держстату.

 

3. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Держстату протягом трьох робочих днів після отримання його електронної версії.

 

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної служби статистики України від 12 січня 2015 року №6 "Про затвердження Методологічних положень щодо організації державного статистичного спостереження за змінами цін виробників промислової продукції та розрахунків індексів цін і середніх цін виробників промислової продукції".

 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Жук І. М.

 

 

 

Головa

І. ВЕРНЕР

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
12.02.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше