ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

27.02.2019

м. Київ

№ 93

 

 

Про затвердження Методологічних положень з побудови місцевих одиниць у Реєстрі статистичних одиниць

 

 

 

   

Відповідно до статей 12 і 14 Закону України "Про державну статистику", підпункту 10 пункту 3 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року №481, та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Держстату Методологічні положення з побудови місцевих одиниць у Реєстрі статистичних одиниць (далі − Методологічні положення), що додаються.

 

2. Департаменту статистичної інфраструктури (Остапчук Ю. М.):

1) здійснювати методологічне та організаційне керівництво щодо застосування на практиці Методологічних положень, затверджених цим наказом;

2) надати протягом трьох робочих днів департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) цей наказ в електронному форматі для оприлюднення на офіційному веб-сайті Держстату.

 

3. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Держстату протягом трьох робочих днів після отримання його електронної версії.

 

4. Головному управлінню регіональної статистики (Височан Л. П.), головним управлінням статистики в областях та м. Києві використовувати в роботі Методологічні положення, затверджені цим наказом.

 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Жук І. М.

 

 

 

Головa

І. ВЕРНЕР

 

 

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
01.03.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше