ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

 Держкомстат України

 

НАКАЗ

 

27.04.1995

Київ

№ 110

 

 

Про затвердження форм державної статистичної звітності по залізничному транспорту загального користування, збір і розробка яких нецентралізована в органах державної статистики  

 

 

Із змінами і доповненнями, внесеними

 наказами Державного комітету статистики України

 від 17 травня 2000 року N 160,

від 12 серпня 2002 року N 306

 

З метою подальшого удосконалення державної статистичної звітності по залізничному транспорту загального користування

 

наказую:

 

1. Затвердити річні форми державної статистичної звітності по залізничному транспорту загального користування згідно зразкам і ввести їх у дію:

 

- річні, починаючи зі звіту за 1995 рік:

 ф. N 1-зал "Звіт про власний рухомий склад"

 форма N 2-зал втратила чинність

 (згідно з наказом Державного комітету

 статистики України від 12.08.2002 р. N 306)

 форма N 4-зал втратила чинність

 (згідно з наказом Державного комітету

 статистики України від 12.08.2002 р. N 306)

 форма N 5-зал втратила чинність

 (згідно з наказом Державного комітету

 статистики України від 17.05.2000 р. N 160)

 - квартальна, починаючи зі звіту за I квартал 1995 року:

 ф. N 12-зал "Звіт про перевезення вантажів та доходи за видами сполучення".

 2. Установити, що забезпечення інструментарієм, розробку інформації здійснює Державна адміністрація залізничного транспорту "Укрзалізниця".

 3. Державній адміністрації залізничного транспорту "Укрзалізниця" надавати Міністерству статистики України зведену інформацію в цілому по Укрзалізниці та окремих залізницях за затвердженими формами у погоджені терміни.

 4. Управлінню статистики транспорту та зв'язку (Голуб О. В.) здійснювати методологічне керівництво розробкою статистичної звітності по залізничному транспорту загального користування.

 5. Визнати такими, що втратили чинність, накази Мінстату України: від 02.08.93 р. N 170 в частині дії ф. N 1-зал, ф. 4-зал, ф. 5-зал, від 28.04.94 р. N 88 в частині дії ф. N 2-зал, ф. N 15-зал, від 23.12.93 р. N 284, від 18.02.93 р. N 24 в частині дії ф. N 28-зал, N 29-зал.

 6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Заступник Міністра 

В. П. Арендар