ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держкомстат України)

НАКАЗ

 

02.09.1997

Київ

№12

 

Про впровадження державних класифікаторів України: Класифікатора системи позначень одиниць вимірювання та обліку та Державного класифікатора управлінської документації

 

 

 

 

 

На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 4 травня 1993 року № 326 "Про Концепцію побудови національної статистики України та Державну програму переходу на міжнародну систему обліку та статистики " та від 8 червня 1995 року № 403 "Про внесення змін і доповнень до Державної програми переходу України на міжнародну систему обліку та статистики" наказами Держстандарту України затверджені від 06.11.96 р. № 472 ДК 010-96 "Державний класифікатор управлінської документації" (ДКУД) та від 09.01.97 р. № 8 ДК 011-96 "Класифікатор системи позначень одиниць вимірювання та обліку" (КСПОВО),

 

НАКАЗУЮ:

 

1.   Органам державної статистики керуватись:

Державним класифікатором системи позначень одиниць вимірювання та обліку (КСПОВО) з 01.01.98 p., введення якого припиняє чинність "Общесоюзного классификатора. Система обозначений единиц измерений, используемьіх в АСУ (СОЕИ)";

Державним класифікатором управлінської документації (ДКУД) з 01.01.98 p., введення якого припиняє чинність "Общесоюзного классификатора управленческой документації (ОКУД)"

2.   Заступнику міністра статистики Єрофеєвій Н.В.,  управлінню статистичних стандартів, класифікацій та реєстрів (Чекменьов А.О.), управлінню справами ( Гусаковський B.C.) забезпечити замовлення, оплату, придбання відповідно 130 примірників ДКУД та 140 примірників КСПОВО у Держстандарті України та розсилку класифікаторів органам державної статистики до 15.09.97 р.

3.   Начальникам галузевих управлінь статистики, ГОЦ Держкомстату (Крамарів В.Г.) до 01.12. 97 р. внести відповідні зміни у комплекси електронної обробки статистичної інформації у зв'язку із введенням в дію вищезазначених державних класифікаторів та довести їх  до територіального рівня.

4.   Контроль за виконанням наказу покласти на Першого заступника ГоловиДержкомстату В.А. Головка.

Відповідно до статті 14 Закону України "Про державну статистику" і Програми реформування державної статистики на період до 2002 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 червня 1998 року N 971, та з метою вдосконалення статистичних спостережень за продукцією будівництва

 

 

Голова

О.Г.Осауленко