Про внесення змін до Інструкції зі статистики чисельності працівників, зайнятих у народному господарстві України

 

Наказ Державного комітету статистики України

від 18 лютого 1999 року N 67

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

9 березня 1999 р. за N 145/3438

 

(З 1 січня 2006 року цей наказ втратить чинність згідно з наказом Державного комітету статистики України від 28 вересня 2005 року N 286)

 

 

З метою приведення у відповідність термінології Інструкції зі статистики чисельності працівників, зайнятих у народному господарстві України, затвердженої наказом Мінстату України від 07.07.95 N 171 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 07.08.95 за N 287/823 (далі - Інструкція), з термінологією чинного законодавства НАКАЗУЮ:

 

1. Замінити в Інструкції слова "списковий" на "обліковий", "спискова" на "облікова" та "середньоспискова" на "середньооблікова" у відповідних відмінках.

 

2. Управлінню статистики праці (Григорович Н. В.) довести зміни, зазначені в пункті 1, що вносяться до Інструкції, до відома Держкомстату Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь статистики та опублікувати в пресі.

 

3. Держкомстату Автономної Республіки Крим, обласним, Київському та Севастопольському міським управлінням статистики довести зміни, зазначені в пункті 1, що вносяться до Інструкції, до відома підприємств, установ, організацій.

 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держкомстату України Власенко Н. С.

 

 

Голова Комітету

О.Г.Осауленко

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра економіки України

О. С. Яременко 

Заступник Міністра праці та соціальної політики України

В. І. Тьоткін