ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держкомстат України)

 

Міністерство аграрної політики України

(Мінагрополітики України)

 

Державний комітет України по земельних ресурсах

 (Держкомзем України)

 

НАКАЗ

 

26.04.2000

м. Київ

№ 127/53/48

 

 

Про удосконалення системи статистичного  обліку  в сільському господарстві України

 

 

 

 

 

На виконання Указу Президента України від 03.12.99 №1529 “Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки”,  з метою удосконалення сільськогосподарської статистики, методологічних та організаційних підходів до збору, обробки інформації, відстеження реальних процесів реформування в аграрному секторі

 

НАКАЗУЄМО:

 

1. Затвердити Основні засади побудови статистики сільського господарства України в умовах проведення реформування аграрного сектора (додаються) та забезпечити організацію їх практичного впровадження.

2. Затвердити склад робочої групи з питань удосконалення статистичного обліку та звітності в галузі сільського господарства (додається).

3. Управлінню статистики сільського господарства та навколишнього середовища Держкомстату (Прокопенко О.М.) разом з Департаментом стратегії розвитку аграрної економіки (Дробот В.І.), Управлінням організації і методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності (Ільченко І.Ю.) Мінагрополітики і Управлінням державного земельного кадастру Держкомзему (Лихогруд М.Г.):

3.1. Внести до 20 травня поточного року зміни до переліку показників форм статистичної звітності по сільському господарству та погосподарської книги щодо обліку виробництва продукції, використання земельних ділянок, в тому числі наданих в оренду часток (паїв), по укладених договорах тощо та методології їх наповнення з метою приведення їх у відповідність до міжнародних стандартів.

3.2. Розробити до 10 травня поточного року програму та порядок організації  обстеження  результатів  реформування  колективних сільськогосподарських підприємств.

3.3. Розробити до 1 липня поточного року програму та порядок організації обстеження господарств населення в сільській місцевості з питань їх сільськогосподарської діяльності.

3.4. Внести до 1 липня поточного року узгоджені пропозиції щодо порядку збору річних форм бухгалтерського звіту сільськогосподарських підприємств (6-АПК, 7-АПК, 9-АПК, 13-АПК).

3.5. Разом з Мінекономіки підготувати протягом місяця пропозиції щодо нормативного визначення таких понять як “сільськогосподарський товаровиробник”, “сільськогосподарське підприємство” та інших з метою забезпечення їх однозначного трактування.

3.6. Визначити до 1 червня поточного року порядок територіального обліку сільськогосподарської діяльності підприємств, що мають виробництво в декількох територіально-адміністративних одиницях або орендують виробничі потужності в інших регіонах.

4. Управлінню статистики сільського господарства та навколишнього середовища Держкомстату (Прокопенко О.М.) разом з Департаментом стратегії розвитку аграрної економіки (Дробот В.І.), Департаментом ринків продукції рослинництва та розвитку насінництва (Сорока В.І.), Департаментом ринків продукції тваринництва з Головною державною племінною інспекцією (Мельник Ю.Ф.), Департаментом кадрової політики, аграрної освіти та науки (Мельник С.І.) та Управлінням організації і методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності (Ільченко І.Ю.) Мінагрополітики, Управлінням державного земельного кадастру Держкомзему (Лихогруд М.Г.):

4.1. Підготувати протягом місяця пропозиції щодо зміни порядку збору оперативної (тижневої) статистичної звітності про хід польових робіт та збирання урожаю.

4.2. Розробити до 1 червня поточного року програму та порядок організації обстеження урожайності основних сільськогосподарських культур та виробництва продукції на земельних частках (паях), наданих громадянам та  сільськогосподарським підприємствам.

4.3. Розробити і затвердити до 1 липня поточного року методологію проведення оперативних розрахунків фактичних та прогнозних показників урожаю  основних сільськогосподарських культур в усіх категоріях господарств.

5. Держкомстату Автономної Республіки Крим, обласним управлінням статистики разом з Міністерством агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, управліннями агропромислового комплексу облдержадміністрацій, обласними управліннями по земельних ресурсах:

5.1. Визначити протягом місяця з урахуванням чинного законодавства конкретні переліки сільськогосподарських підприємств, які будуть подавати оперативну звітність.

5.2. В терміни, передбачені Планом статистичних робіт на 2000 рік, забезпечити проведення  обстежень  результатів  реформування  колективних сільгосппідприємств, урожайності основних сільськогосподарських культур та виробництва продукції на земельних частках (паях), наданих громадянам та сільськогосподарським підприємствам.

6. Держкомстату Автономної Республіки Крим, обласним управлінням статистики спільно з Міністерством агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, управліннями агропромислового комплексу облдержадміністрацій та регіональними ветеринарними службами:

6.1. За участю Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій провести станом на 1 січня 2001 року перепис поголів’я худоби та птиці в господарствах громадян в міських поселеннях.

6.2. Щорічно здійснювати спільні заходи щодо забезпечення  достовірності звітних даних про поголів’я худоби в сільськогосподарських підприємствах та господарствах населення.

7. Управлінню державного земельного кадастру Держкомзему (Лихогруд М.Г.) разом з Управлінням статистики сільського господарства та навколишнього середовища Держкомстату (Прокопенко О.М.), Департаментом стратегії розвитку аграрної економіки (Дробот В.І.) та Департаментом ринків продукції рослинництва та розвитку насінництва (Сорока В.І.) Мінагрополітики розробити до 1 липня поточного року систему показників про наявність та розподіл земель між власниками землі та землекористувачами для відстеження процесу реформування земельних відносин.

8. Обласним управлінням по земельних ресурсах надавати органам державної статистики необхідну інформацію про наявність та розподіл землі між власниками землі та землекористувачами в районному розрізі.

9. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Держкомстату Остапчука Ю.М., першого заступника Міністра аграрної політики Лузана Ю.Я., заступника Голови Держкомзему Кулініча В.В.

 

 

 

 

Голова Державного комітету статистики України

О.Г.Осауленко

 

Міністр аграрної політики України

І. Кириленко

 

Голова Державного комітету України по земельних ресурсах

А. Даниленко