ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

 Держкомстат України

 

НАКАЗ

 

 06. 06. 2000

 Київ

№ 184

 

 

Про затвердження форми державної статистичної звітності №1-ІП - квартальна та Інструкції про порядок її складання

 

 

 

 

Відповідно до статті 12 Закону України "Про державну статистику" та на виконання п.6 постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.99 №1756 "Про заходи щодо створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і територій із спеціальним режимом інвестиційної діяльності"

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити такі документи (додаються):

1.1. Форму державної статистичної звітності №1-П-квартальна "Звіт підприємства про реалізацію інвестиційного проекту в спеціальній (вільній) економічній зоні або на території пріоритетного розвитку".

1.2. Інструкцію про порядок складання форми статистичної звітності №1-П-квартальна "Звіт підприємства про реалізацію інвестиційного проекту в спеціальній (вільній) економічній зоні або на території пріоритетного розвитку".

2. Зазначені форму та Інструкцію ввести в дію, починаючи зі звіту за I півріччя 2000 року.

3. Управлінню статистики інвестицій та будівництва Головного управління статистики виробництва (Луценко Н.Г.):

3.1. Визначити необхідний тираж, підготувати і передати фінансово-економічному управлінню у встановлений термін оригінали бланка форми та Інструкції, затверджені цим наказом, для їх тиражування.

3.2. Підготувати спільно з Державним підприємством Головний міжрегіональний інформаційний центр Держкомстату України (Сидоренко М.М.) та подати на узгодження відповідні зміни до Плану розробки та експлуатації комплексів електронної обробки статистичної інформації на 2000 рік.

3.3. Здійснювати методологічне керівництво збиранням та розробкою звітності за вказаною формою.

4. Фінансово-економічному управлінню (Сорокіна Т.В.):

4.1. Забезпечити розміщення та фінансування виготовлення, контроль за своєчасним тиражуванням і розсиланням зазначених бланків форм державної статистичної звітності та Інструкції для Головного управління статистики в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь статистики.

4.2. Підготувати та подати на узгодження зміни до договору від 04.01.2000 №1 між Держкомстатом і ДП ГМІЦ щодо виконання робіт з розробки програмного забезпечення КЕОІ за формою №1-ІП-квартальна.

5. ДП ГМІЦ Держкомстату України (Сидоренко М.М.) забезпечити:

5.1. Виконання робіт з розробки програмного забезпечення КЕОІ форми №1-ІП-квартальна.

5.2. Збирання і розробку державної статистичної звітності за формою №1-ІП-квартальна.

6. Начальнику Головного управління статистики в Автономній Республіці Крим, начальникам обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь статистики забезпечити в установленому порядку збирання, розробку і подання Держкомстату звітів у встановлені терміни.

7. Контроль за виконання цього наказу покласти на Першого заступника Голови Комітету Головка В.А.

 

 

 

 

Голова Комітету

О.Г. Осауленко