ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

 Держкомстат України

 

НАКАЗ

 

14.12.2000

Київ

№ 399

 

 

 

Про затвердження форм державної статистичної звітності по зв'язку

 

 

 

 

На виконання статті 12 Закону України "Про державну статистику" та постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування"

 

наказую:

 

1. Затвердити форми державної статистичної звітності і ввести їх у дію, починаючи зі звіту за 2000 рік:

 N 51-зв'язок "Про технічні засоби телебачення, радіомовлення, супутникового і радіозв'язку" (поштова, річна) та поширити на операторів зв'язку всіх форм власності незалежно від відомчого підпорядкування, які мають ліцензію Державного комітету зв'язку та інформатизації України на надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих об'єктів), радіозв'язку на використання радіочастот, технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і проводового мовлення в межах промислової експлуатації;

 N 42-зв'язок "Про наявні технічні засоби міського та сільського телефонного зв'язку" (поштова, піврічна, річна) та поширити на операторів зв'язку всіх форм власності та підпорядкування, які мають ліцензію Державного комітету зв'язку та інформатизації України на надання послуг телефонного зв'язку.

 2. Установити, що забезпечення інструментарієм операторів зв'язку, що звітують, збір та розробку інформації, подання зведеної інформації в цілому по Україні та у розрізі регіонів 15 березня (річні) та 15 вересня (піврічну) після звітного періоду на адресу Державного комітету статистики України здійснюється Державним комітетом зв'язку та інформатизації України.

 3. Скасувати накази Міністерства статистики України від 30.05.94 N 115 "Про затвердження форм державної статистичної звітності по зв'язку загального користування, збір і розробка яких не централізована в органах державної статистики" в частині затвердження форми N 51-зв'язок, Державного комітету статистики України від 08.02.99 N 56 "Про затвердження форми державної статистичної звітності про наявність технічних засобів телефонного зв'язку".

 4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Комітету Остапчука Ю. М.

 

 

Голова Комітету 

О. Г. Осауленко 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

 

Заступник Голови Державного комітету зв'язку та

інформатизації України 

А. М. Довгий